A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Górzno
 Drukuj

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa centralna

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie informacji o środowisku lub wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.

Kogo dotyczy

Osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych danych dotyczących środowiska i jego ochrony.

Czas realizacji

W dniu złożenia wniosku dla informacji dotyczących wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku dla pozostałych informacji, w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku skomplikowanej sprawy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie zawierający zakres żądanych informacji

Opłaty

W zależności od rodzaju udostępnionej informacji.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm., Art. 12, ust. 1, Art. 8, ust. 1,)
© 2024 Gmina Górzno
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce